Služby

Dbám na to, aby každé setkání bylo přínosné stejně jako příjemné. Důvěrnost, krátká objednací lhůta, pružnost pracovní dobyosobní přístup jsou dalšími rysy všech poskytovaných služeb. Proces poradenství chápu především jako vytváření bezpečného prostoru pro sebepřijetí, zlepšení sebeúcty a pro změnu.

Služby
porozumění
respekt & podpora
Pro veřejnost
Poprvé u psychologa

Služby psychologa jsou určené každému, kdo chce zlepšovat kvalitu svého života a vztahů, nebo najít cestu ze svého trápení, objevovat sám sebe, lépe dosahovat vlastních cílů a prožívat hloubku a smysl svého života. Na našich setkáních nalezete pochopení, přijetí a bezpečné prostředí pro vaše pocity i rozvoj.

První setkání je delší, trvá 90 minut. Úvodní půlhodinka je zdarma a je určená pro seznámení se s problémem, se kterým přicházíte, a pro domluvu na naší spolupráci. Další sezení trvají do 60 minut. Obvykle pracujeme formou poradenského nebo terapeutického rozhovoru, ale nabízím i další prožitkové techniky. Pomáhám klientům procházet i velmi náročnými emocemi a životními situacemi. Smyslem naší společné práce je úleva, získání nového náhledu i trvalý růst.

Pro firmy a organizace
Přínos organizacím

Psychologické služby jsou přínosné společnostem působícím v komerční sféře i v nekomerčních oblastech. Efektivní spolupráce firem s psychologem přináší snížení rizik především v oblasti HR a rozvoj zaměstnanců. Mezi časté požadavky firem patří life coaching, rozvoj komunikačních dovedností, personální diagnostiky a další.

V nekomerční sféře přichází požadavky jak od státních organizací a zařízení, samosprávy a soudního sektoru, tak od nestátních organizací. Podobně jako u firem se jedná často o lektorskou a školící činnost (rozvoj zaměstnanců), ale i subdodavatelské řešení služeb klientům (např. v sociální sféře) nebo psychologické posudky.

Pracuji individuální i skupinovou formou. Přednost dávám interaktivní a dynamické podobě setkání. Každé řešení je ušité individuálně na míru požadavkům daného klienta.

S čím vám mohu pomoci Jak vám mohu pomoci Ceník služeb