Pro veřejnost


Při své práci volím různé přístupy tak, aby co nejlépe odpovídaly charakteru vašeho problému či zakázky. Které to mohou být, se dočtete níže. Vy sami si vyberte formu kontaktu, která vám bude nejlépe vyhovovat - osobní setkání nebo telefonický kontakt.

Pomoc v krizi Jedná se o cílenou psychologickou pomoc v období, kdy klient prožívá akutní krizi. Ta se může projevovat pocity ohrožení, strachu, silnými úzkostmi, záchvaty paniky apod., ale také tělesnými obtížemi (nespavost, bolesti hlavy, potíže s trávením, snížená sexuální potence...). Cílem pomoci v krizi je obnovení psychické rovnováhy a stability, pomoc klientovi vyrovnat se se situací a být schopen ji řešit a zvládnout pozitivním způsobem.

Psychologické poradenství V tomto typu přístupu psycholog vystupuje jako "rádce", doporučuje osvědčené metody, hodnotí strategie, které klient používá. Jako psycholog mohu nabídnout jak poradenství tak přístup postavený na posilování a růstu, tedy takový, který se řídí terapeutickými principy. Dle mých zkušeností a toho, co je mi osobně bližší, však volím spíše druhou variantu jako postup s lepšími a dlouhodobějšími výsledky.

Terapie a osobnostní růst Jedná se o dlouhodobější práci s klientem na jeho osobním růstu, kde psycholog je spíše v roli jeho průvodce, tedy ne toho, kdo by nějak hodnotil jeho jednání, dával rady. Naopak mu spíše pomáhá mapovat jeho vnitřní svět, poukazovat na to, čeho si klient nevšiml, poskytuje bezpečný prostor pro zpracování nejrůznějších zážitků a nalezení nových řešení, a tím přispívá k jeho vlastnímu rozvoji.

Relaxace Relaxační techniky jsou užitečným nástrojem, který velmi dobře pomáhá ulevit od zvýšené zátěže, jež s sebou dnešní hektická doba nese. Podrážděnost, nespavost, potíže se soustředěním, ale také bolest hlavy, žaludeční vředy, vysoký krevní tlak a mnohé další potíže mají hlavní příčinu v nedostatku uvolnění organismu. Hluboká relaxace za pomoci autogenního tréninku, jógového dýchání, řízených imaginací a vizualizací či za pomoci cíleného napínání a uvolňování jednotlivých svalových skupin je nejen účinnou, ale také velmi příjemnou cestou, jak o sebe pečovat a zlepšit svoji náladu i výkonnost.

Diagnostika Diagnostická činnost se týká posuzování schopností, dovedností, osobnostních i dalších předpokladů, případně také vztahů, vazeb apod. Základem je psychologické vyšetření, jehož obsahem je soubor činností přiměřených věku i mentalitě jedinců. V rámci psychologického vyšetření se obvykle kombinují dva typy postupů - klinický (pozorování, rozhovor...) a testový (standardizované metody). Diagnostiky je možné využít např. pro hlubší sebepoznání, posouzení intelektu a dalších schopností, úrovně psychického vývoje dětí, vyšetření osobnosti, ale také např. vztahů a vazeb v různých kolektivech a skupinách i v rodině.

Setkání osobně v poradně

Osobní kontakt je jistě nejefektnivnější formou spolupráce a nezbytnou podmínkou pro práci terapeutického charakteru. Setkat se můžeme v psychologické poradně Proximity v Ústí nad Orlicí nebo v mojí pracovně v Brně. Mapka viz. kontakt.

Telefonická konzultace

Výhodou telefonické konzultace je především velká flexibilita. Ušetříte náklady za cestu do poradny a je možné zvolit i kratší konzultaci (30 min) a tudíž je snazší nalézt společný termín. Telefonická konzultace je vhodná především pro akutní intervenci, doplňující konzultaci nebo pro základní poradenství. Ve smluvený termín volám já vám, neplatíte tudíž žádné poplatky za uskutečněný hovor, pouze za konzultaci samotnou! Objednání na tel. 724 92 90 97.

Máte jiný problém či zakázku? Není možné zde uvést kompletní výčet oblastí, se kterými pracuj. Jedná se o nejčastější témata, se kterými klienti přichází. Pokud si nejste jisti, zda vaše problematika spadá do mnou poskytovaných služeb, můžete se informovat telefonicky nebo e-mailem.