Pro veřejnost


Pro objednání volte prosím především telefon - sice v průběhu sezení hovory nepřijímám, ale zavolám vám zpět ještě týž den. Můžete mi také zaslat stručnou SMS s vaším požadavkem. Domluva e-mailem je též možná, avšak podstatně komplikovanější. Z hovoru není třeba mít obavy - o svém problému mi nemusíte sdělovat žádné podrobnosti, postačí základní informace.


Individuální péče

 • psychologická první pomoc v krizové situaci
 • pomoc při zvládání složitých životních situací (úmrtí blízkého člověka, dlouhodobé onemocnění, tragické události, rozvod a další)
 • zvládání stresu a psychické zátěže
 • práce s traumaty
 • psychosomatické problémy
 • otázky individuálního smyslu života a cílů
 • řešení problémů s poruchami příjmu potravy
 • oblast závislostí
 • práce s úzkostmi a depresivními stavy
 • problematika poruch osobnosti
 • další oblasti psychických potíží

Poradenství pro vztahy a rodinu

 • potíže při navazování vztahů
 • pomoc při řešení partnerských obtíží, řešení vážných krizových situací a dosahování souladu
 • péče o rodinu v zátěžové situaci
 • odcizení ve vztahu či nevěra
 • otázky násilí ve vztahu či rodině
 • jak zvládnout rozpad vztahu či rozvod
 • provázení před, během či po rozvodu
 • rozvodové mediace

Otázky profesního života

 • work-life balance
 • jak se prodat na pohovorech či nadřízenému
 • umět vypnout a skutečně odpočívat
 • zvládání dlouhodobého stresu
 • nácvik komunikačních a prezentačních dovedností
 • hledání "té pravé" profese či zaměstnání
 • jak napsat úspěšné CV a motivační dopis
 • poradenství pro úspěch ve výběrovém řízení - příprava na přijímací pohovor
 • cesta ven z nezaměstnanosti

Vedení v osobním rozvoji

 • posílení sebedůvěry a sebevědomí
 • pomoc při nalézání osobního smyslu a cílů
 • pomoc při zvyšování potenciálu pro dosahování osobních cílů
 • překonávání bariér
 • zlepšení komunikačních dovedností
 • nalézání a rozvoj silných osobních stránek
 • pozitivní sebemodelování - využití kamery při nácviku komunikace

Pro děti a o dětech

 • pomoc při nastolení pozitivního neporuchového vývoje dětí
 • pomoc při řešení výchovných obtíží
 • nácvik komunikace a dobrého kontaktu s dítětem
 • posouzení psychického vývoje dítěte, podpora vývojových možností a rozšíření komunikačních dovedností
 • jak využít prvky hrové terapie v rodině

Psychol. diagnostika a vyšetření

 • mimosoudní dohody
 • nabídka vyšetření pro
  • soudy
  • sociální služby
  • státní správu
 • posouzení psychického vývoje dítěte, podpora vývojových možností a rozšíření komunikačních dovedností
 • vybraná diagnostika dospělých

Máte jiný problém či zakázku? Není možné zde uvést kompletní výčet oblastí, se kterými pracuj. Jedná se o nejčastější témata, se kterými klienti přichází. Pokud si nejste jisti, zda vaše problematika spadá do mnou poskytovaných služeb, můžete se informovat telefonicky nebo e-mailem.